Warsaw Commuter Railway :: Gal. 8 / 22 
Warsaw Commuter Railway, EN94-34, Last day of service
EN94-34
Last day of service
 
EN94-26
Last day of service
EN94-25 + EN94-40
Last day of service
EN94-34 + EN94-17
Last day of service
EN94-40
Last day of service
EN94-34 + EN94-17
Last trip
EN94-34 + EN94-17
Last trip
EN100-02 / 39WE-002
Route A1, Michalowice station.
EN100-01 / 39WE-001
Grodzisk Mazowiecki Radonska station
EN97-006, EN100-02 / 39WE-002 i EN100-03 / 39WE-003
WKD depot in Grodzisk Mazowiecki
  n°  2560
23461253