Lozanna :: Gal. 1 / 5 
Lozanna, Metro M2, Stacja Delices.
Metro M2
Stacja Delices.
 
Metro M2
Stacja Riponne - Maurice Bejart.
Metro M2
Stacja Riponne - Maurice Bejart.
Metro M2
Stacja Flon.
Metro M2
Stacja Flon.
Metro M2
Stacja Riponne - Maurice Bejart.
Metro M2
Stacja Grancy.
Metro M2
Skład metra dojeżdża do stacji Delices.
Metro M2
Stacja Delices.
Metro M2
Skład metra odjeżdża ze stacji Delices w kierunku dworca kolejowego.
  n°  114
23461339